Kvalitetssikring

Trafikkskolesentret AS - Sertifsering

 

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har som mål at alle trafikkskoler skal holde et høyt pedagogisk og driftsmessig nivå. For å bidra til dette er det utarbeidet en egen bransjestandard.

 

Trafikkskolesentret AS ønsker å være den trafikkskolen som setter standard. Dette gjelder hvordan vi behandler eleven, hvordan vi driver trafikkopplæring, hvordan ledelse behandler personal, hvordan de ansatte behandler hverandre osv. Vi vil alltid være den trafikkskolen som har som ledestjerne å være Norges beste trafikkskole.

 

Trafikkskolesentret AS skal være en trafikkskole der overskuddet fra driften skal gå tilbake til elevene. Dette i form av kompetanseutvikling hos læreren og forbedring av utstyr ved skolen.

 

Å være sertifisert betyr at vi har en bekreftelse på at administrasjon og pedagogiske rutiner er på plass. Trafikkskolesentret er under kontinuerlig utvikling og endring for det beste for elev og ansatt.

 

Trafikkskolesentret AS er en av de eneste trafikkskolene i Norge som er sertifisert etter ATLs bransjestandard. Vi er den eneste trafikkskolen i Harstad som er sertifisert etter ATLs bransjestandard.

 

Kvalitetspolitikk

 

ATL – en organisasjon for god trafikkopplæring og god trafikksikkerhet!

 

ATL er en landsomfattende organisasjon, opprettet i 1954. Siden starten har ATL vært opptatt av

å fremme en god og betryggende opplæring av trafikanter, i pakt med den trafikale utvikling som

hele tiden pågår.

 

ATLs formål i henhold til vedtektene er å:

- Arbeide for rammebetingelser som sikrer trafikkskolenes arbeidsvilkår og næringsgrunnlag.

- Arbeide for et godt forhold mellom medlemmene, sunn konkurranse og å ivareta faglige,

økonomiske og sosiale fellesinteresser

- Søke å ivareta et godt forhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og å medvirke til å

avverge og løse arbeidstvister.

- Arbeide for allmenn tillit til ATLs medlemmer

- Arbeide for en god trafikkopplæring og å fremme trafikksikkerhet

- Samarbeide med tilsvarende sammenslutninger/forbund i andre land

 

 

Trafikkskolesentret AS er med i denne prosessen ved å:

- gi profesjonell opplæring

- følge undervisningsplaner gitt av Vegdirektoratet

- gi en individuell og trygg opplæring etter moderne undervisningsprinsipper

- ikke ha over 5 % stryk ved den praktiske prøven (for elever som følger skolens opplegg)

- skal vi gi personellet oppfølging og mulighet til etterutdanning

- Gi en smidig kundebehandling.

- følge de fastsatte yrkesetiske regler

- gi en kostnadseffektiv opplæring

- drive en sunn markedsføring i henhold til markedsføringsloven

- tilby elevene i Harstad og omegn opplæringstilbud i klasse A1, A2, A, B, B(aut), B96, BE og S

- tilby ”Veien til førekortet” på CD-rom eller lydbok

- tilby e-teori

- Være blant de fremste i kursopplegg på data.

 

Skolens navn: Trafikkskolesentret AS

Daglig leder: Hallvard Myrvang

Kvalitetsansvarlige: Hallvard Myrvang

 

Startdato for kvalitetssystemet: 01.01.2009

Revisjon: 20.12.2010, 16.11.2011, 20.11.2012, 04.01.2013, 01.06.2014, 03.09.2014

Copyright © All Rights Reserved

http://www.facebook.com/Trafikkskolesentret