Opplæring

Trafikkskolesentret AS - Opplæring

 

Trafikkskolesentret AS gir deg opplæring i klasse:

AM146 2-hjuls moped

A1 Lett MC

A2 Mellomtung MC

A Tung MC

B Personbil

B Personbil med automatgir

B96 Personbil med tilhenger til 3500kg

BE Personbil med tilhenger til 7500kg

S Snøscooter

 

Se lenger ned på siden for informasjon om hver enkelt klasse.

 

Første kjøretime starter normalt kl. 07:00 og siste kjøretime avsluttes kl. 22:00. Du som elev har selv mulighet til å velge om du skal kjøre på dag- eller kveldstid. I hektiske perioder kjører vi også i helgene. Spesielt for elev som har intensivkurs.

 

Å ta førerkort er dyrt. Derfor fokuserer Trafikkskolesentret AS på godt innhold i hver enkelt kjøretime. Du som elev skal sitte igjen med bedre kompetanse etter hver time, du skal få tilbakemeldinger, konstruktiv informasjon om forbedringspotensiale og informasjon om det videre løpet i opplæringsprosessen. Trafikkskolesentret AS kjører ikke tur med deg, men gir deg en god og effektiv opplæring slik at du er på god vei til å bli en dyktig sjåfør.

 

 

Telefonnr 948 65 000

Intensivkurs

 

Trafikkskolesentret tilbyr intensivkurs for alle klasser.

 

Intensivkurset forutsetter at du har gjennomført Trafikalt Grunnkurs og er klar for å ta teoretisk eksamen om dette kreves. Intensivkurs krever mye av eleven og må avklares med lærer før eleven kan godkjennes for intensivkurs. Kurset kan tilbys i alle klasser.

 

Ta kontakt for mer informasjon om intensivkurs

 

 

Lese- og skrivevansker

Elever som har lese- og skrivevansker kan søke om muntlig teorieksamen ved Statens Vegvesen. For å søke trenger vi en bekreftelse fra PPD på at eleven har lese- og skrivevansker.

 

Hallvard Myrvang er behjelpelig med egne teoritimer og teorieksamen for elevene som sliter med teorien.

Språk

Våre lærere snakker engelsk og norsk.

Trafikalt Grunnkurs

 

Trafikalt grunnkurs gjennomføres over 17 timer. Tar du kurset i tiden 16.Mars - 31.Oktober uten å få gjennomført mørkedemonstrasjon, er beviset kun gyldig frem til 31.Januar året etter. Du må gjennomføre mørkedemonstrasjon mellom 31.10 og 16.03.

 

Hvis du er over 25 år trenger du ikke gjennomføre trafikalt grunnkurs. Kurset gjennomføres over 4 kvelder + 1 kveld for mørkedemonstrasjon. Våre kursholdere har lang erfaring. Kurset fokuserer på dialog mellom elev og foreleser.

 

 

Copyright © All Rights Reserved

Klasse AM146 - 2 hjuls moped

 

Opplæringen for klasse M går over 4 trinn. Det er ingen praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Hver enkelt elev skal få minst 14 timer øvingskjøring med moped. Opplæringen foregår først på lukket kjøregård, for så deretter å fortsette i trafikkerte omgivelser.

 

Avsluttende opplæring er 4 timer kjøring på veg og teoretisk eksamen ved Statens Vegvesen.

Klasse A

 

Trafikkskolesentret AS gir opplæring i klasse A.

Du følger en 4-trinns opplæringsmodell med avsluttende teoretisk og praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Opplæringen kjøres fra april - september. Hallvard har lang erfaring innenfor motorsykkelopplæring og hadde i 2012 0% stryk på praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Før du begynner på den praktiske opplæringa, må du ha 3 timer teori om.

 

Minstealder for direkte erverv av klasse A heves fra 21 til 24 år. Minstealderen for etappevis erverv av klasse A er 20 år hvis man har 2 års kjøreerfaring med klasse A2. Man må da i løpet av det siste året ha gjennomført et obligatorisk kurs på 7 timer, men man slipper å avlegge ny førerprøve.

 

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs (bare hvis du ikke har førerkort fra før)

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse, avsluttes med obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3 - Trafikal del. Obligatorisk sikkerhetskurs på bane + Obl. veiledningstime.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring. Obl. sikkerhetskurs på veg. 4 timer teori + 4 timer praktisk.

Klasse A1

 

*Trafikkskolesentret AS gir opplæring i klasse A1, A2 og A. Du følger en 4-trinns opplæringsmodell med avsluttende teoretisk og praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Opplæringen kjøres fra april - september. Hallvard har lang erfaring innenfor motorsykkelopplæring og hadde i 2012 0% stryk på praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Aldersgrensen for å praktisk førerprøve er 16 år.

 

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Obl. veiledningstime

Trinn 3 - Trafikal del. Obl. veiledningstime

Trinn 4 - Avsluttende opplæring. 4 timer variert kjøring.

Klasse A2

 

*Trafikkskolesentret AS gir opplæring i klasse A1, A2 og A. Du følger en 4-trinns opplæringsmodell med avsluttende teoretisk og praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Opplæringen kjøres fra april - september. Hallvard har lang erfaring innenfor motorsykkelopplæring og hadde i 2012 0% stryk på praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Før du begynner på den praktiske opplæringa, må du ha 3 timer teori om

 

Trinn 1 - Trafikalt grunnkurs (bare hvis du ikke har førerkort fra før)

Trinn 2 - Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse, avsluttes med obligatorisk veiledningstime.

Trinn 3 - Trafikal del. Obligatorisk sikkerhetskurs på bane + Obl. veiledningstime.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring. Obl. sikkerhetskurs på veg. 4 timer teori + 4 timer praktisk.

Klasse B og B(aut)

 

Opplæringen innenfor klasse B går over 4 trinn. Du må nå Trafikkskolesentrets mål før du kan gå over til neste trinn. Du skal gjennom: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse, trafikal del inkludert sikkerhetskurs på bane (glattkjøring) og en avsluttende opplæring med sikkerhetskurs på veg (langkjøring)

 

Ved å ta førerkortet ved Trafikkskolesentret AS er du 100% sikker på at du får en trafikklærer som har utdanning fra Norge med lang erfaring innenfor trafikksikkerhet, førerkortopplæring, pedagogikk og service.

 

Mange elever stryker på oppkjøring på grunn av for dårlig opplæring under trinn 2. Vi garanterer at du får riktig og god nok opplæring på alle trinn for å kunne bli en dyktig sjåfør.

 

Trinn 1 - Trafikalt Grunnkurs

Trinn 2 - Grunnleggende opplæring. Obl. Veiledningstime.

Trinn 3 - Trafikal Del. Obl Sikkerhetskurs på bane + Obl. veiledningstime.

Trinn 4 - Avsluttende opplæring. Obl. Sikkerhetskurs på veg (13 timer)

 

Klasse BE og B96

 

Klasse BE gir rett til føring av personbil med tilhenger med tillatt tolalvekt på 7500 kg. Du går gjennom en trinnvis opplæring. Avluttende opplærings er praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Klasse BE: Veiledning trinn 2 (1 time) + veiledningstime trinn 3 (1 time) + Sikkerhetskurs på veg (2 timer kjøring og 1 time teori) + lastsikringskurs (3 timer) + Praktisk førerprøve ved Statens Vegvesen

 

Kode 96 gir deg rett til å føre personbil med tillatt totalvekt på totalt 4250 kg. B95 tas uten å gå opp til førerprøve ved Statens Vegvesen.

 

Klasse B96: Veiledning trinn 2 (1 time) + veiledningstime trinn 3 (1 time) + Sikkerhetskurs på veg (2 timer kjøring og 1 time teori) + lastsikringskurs (3 timer)

 

Forskjellen på opplæringen mellom klasse B96 og BE er praktisk eksamen ved Statens Vegvesen.

 

Bruk denne kalkulatoren for å finne ut om du kan kjøre bil med tilhenger

 

Hallvard Myrvang hadde i 2012 og 2013 under 2% stryk for klasse BE.

I 2014 var det 0% stryk på kl. BE

Per 28.10.2015 har Hallvard 0% stryk på kl. BE

 

Klasse S - Snøscooter

 

Trafikkskolesentret AS gir opplæring i klasse S. Opplæringen gjennomføres i 4 trinn, hvor trinn 2 har 3 timer obligatorisk opplæring med avsluttende veiledningssamtale. I trinn 3 er det det 4 timer obligatorisk opplæring med avsluttende veiledningssamtale.

 

Avsluttende opplæring i trinn 4 er 2 timer selvstendig kjøring der eleven selv skal velge sikre ruter tilpasset miljø, dyreliv og natur. Opplæringen avsluttes deretter med 4 timer i klasserom med du videreutvikler dine evne til refleksjon, hensyn til natur, risikovurdering og førstehjelp i naturen. Du avslutter også med teoretisk eksamen ved Statens Vegvesen.

http://www.facebook.com/Trafikkskolesentret