Praktisk Førerprøve

Trafikkskolesentret AS - Praktisk Førerprøve

 

*Her finner du informasjon om førerprøve i klasse

A1 Lett MC

A2 Mellomtung MC

A Tung MC

B Personbil

B Personbil med automatgir

B96 Personbil med tilhenger til 3500kg

BE Personbil med tilhenger til 7500kg

 

 

Se lenger ned på siden for informasjon om hver enkelt klasse.

 

Trafikkskolesentret AS driver ikke med opplæring kun rettet mot at du skal bestå førerprøven. Vi ønsker å skape trygge, trafikksikre og dyktige sjåfører. Trafikkskolesentret AS har en samfunnsansvar!

 

 

Praktisk Førerprøve kl. A, A1 og A2

Generelt

Vilkårene for at du skal kunne kjøre opp finner du under Førerprøven og Generelle bestemmelser

Det du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

Prøven har flere deler eller oppgaver

Både kjøringa og de andre oppgavene må du løse selvstendig

Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet

Resultatet blir bestemt når prøven er over

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang

Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

 

 

Kjøretøy til prøven

Motorsykkelen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen til bruk ved førerprøve.

Trafikkskolesentret AS ordner med kjøretøy etter avtale.

 

Hva prøven omfatter

Prøven begynner med sikkerhetskontroll, kontroll før kjøring og ferdighetsprøve på avsperret område

Du kjører 35 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.

Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd

Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa

 

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet

I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

 

Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre

Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skiltene mot

 

Vurderinga sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

Det blir lagt vekt på at du har god kjøretøybehandling og unngår å påføre kjøretøyene unødig slitasje

Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholda rundt deg

Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling

Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

 

Praktisk Førerprøve kl. B

Førerprøven og Generelle bestemmelser

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven

 

Prøven har flere deler eller oppgaver

 

Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig

 

Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet

 

Resultatet blir bestemt når prøven er over

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang

Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

 

Kjøretøy til prøven

Bilen du kjører opp med, skal være godkjent av Statens vegvesen.

Du kjører opp i bilen fra oss.

 

Hva prøven omfatter

Du kjører 55-60 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.

Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd. En datamaskin trekker hvilken rute du får.

Du får en sikkerhetskontrolloppgave før kjøringa

Måten du gjør deg og bilen klar på før kjøringa, og måten du setter fra deg bilen på, er også en del av prøven

 

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet

I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

 

Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre

Du blir for det meste bedt om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot

Du kan bli bedt om å snu, parkere og rygge

 

Vurderingen som blir foretatt av sensor

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

Det blir lagt vekt på at har god bilbehandling og kan kjøre behagelig og økonomisk

Du må samtidig greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg

Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling

Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

 

Copyright © All Rights Reserved

Praktisk Førerprøve kl. BE

 

Generelt

Vilkårene for at du skal kunne kjøre opp finner du under Førerprøven og Generelle bestemmelser

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven

Prøven har flere deler eller oppgaver

Du må både kjøre og løse de andre oppgavene selvstendig

Måten du løser oppgavene på, vurderes mest mulig som en helhet

Resultatet blir bestemt når prøven er over

Du får vite om du bestod eller ikke med en gang

Du får en skriftlig begrunnelse for resultatet

 

 

Kjøretøy til prøven

Bilen du kjører opp med, skal ha tillatt totalvekt ikke over 3500 kg og ha minst fire sitteplasser. Den må være godkjent av Statens vegvesen.

Tilhengeren skal være minst like høy og bred som bilen, ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg og være lastet med flere kolli som til sammen veier minst 300 kg

Tilhengeren må veie minst 1200 kg

Summen av tillatt vekt for bilen og tillatt vekt for tilhengeren må være over 3500 kg

De fleste leier bil av oss.

 

Hva prøven omfatter

Du må utføre tilkopling av tilhenger og kontroll før kjøring når prøven begynner

Du får en sikkerhetskontrolloppgave før du kjører

Du kjører om lag 40 minutter under varierte veg- og trafikkforhold.

Ruta du kjører, er fastsatt på forhånd

Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøven

 

Sikkerhetskontrollen

Du blir bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremser, varsellamper eller noe annet

I tillegg må du forklare hva som kan være årsak eller følge dersom noe er feil

 

Oppgaver du får mens du kjører

Du får beskjed i god tid om hvor du skal kjøre

For det meste ber sensor deg om å kjøre til navngitte steder som du finner skilt mot

Du blir også bedt om å snu, parkere og rygge

 

Vurderinga sensor gjør

Sensor vurderer om du har nådd målene godt nok til å trene videre på egen hånd

Det blir lagt vekt på at har god kjøretøybehandling og greier å kjøre behagelig og økonomisk

Du må beherske snuing og rygging med tilhenger og eventuell bruk av hjelp

Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholdene rundt deg og de spesielle utfordringene kjøring med tilhenger gir

Kjøremåten skal være tydelig og sikker og gi god trafikkavvikling

Du må kjøre forutseende, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikanter

http://www.facebook.com/Trafikkskolesentret